Rynek kapitałowy

Stopy procentowe regulują przepływ funduszy pomiędzy rynkiem pieniężnym a kapitałowym (giełdą) i tym samym wpływają na decyzje inwestorów rynku kapitałowego. Wysokie stopy procentowe na rynku pieniężnym mogą powodować, że część inwestorów przeniesie tu środki z rynku kapitałowego.

Akceleratorem takich zachowań może być np. kryzys finansowy i związana z tym tendencja do lokowania pieniędzy w mniej zyskowne, ale bezpieczniejsze instrumenty finansowe, tj. lokaty terminowe, obligacje, itp.