Typy funduszy

Wyróżniamy różny typ funduszy inwestycyjnych ukierunkowanych na różnego typu systemy lokacji kapitału.

Inwestują one nie tylko w papiery wartościowe ale i w nieruchomości lub różnego typu towary. Innym podziałem jest rozróżnienia na fundusze otwarte, czyli te, z których w dowolnym czasie możemy wycofać nasz kapitał lub zwiększyć nasz wkład finansowy wcielając go do obrotu; lub zamknięty, w którym jakiekolwiek operacje finansowe zostały wcześniej ustalone.

Istotnym jest, iż należąc do funduszu otwartego podlegamy pewnego rodzaju pasywności; osiągamy mniej więcej stały zysk, mimo, iż liczba inwestorów może ulegać zmianie - zwiększać się lub zmniejszać. W funduszu zamkniętym mimo większego ryzyka inwestycji w papiery wartościowe - na nich głównie opiera się inwestycja w tym funduszu - mamy też możliwość większego zysku przy obrocie naszym kapitałem.

Fundusze dzielą się również na specjalistyczne; te specjalizujące się obrotem jedynie nieruchomości, papierów wartościowych lub obligacji. W zależności, który fundusz wybierzemy, musimy wziąć pod uwagę okres, na jaki chcemy ulokować nasze pieniądze - czy będą to miesiące czy lata. Wiadomo, że im dłużej tym bezpieczniej i lepiej dla naszego kapitału i tym pewniejszy zysk.

Doradcy

Doradcy inwestycyjni mają za zadanie przeanalizować wszelkie za i przeciw, aby podjąć jak najkorzystniejszą decyzję odnośnie inwestycji; ma ona być też jak najmniej ryzykowna. Oczywiści nikt tak nie zadba o Twoje pieniądze jak ty sam; dlatego też minimalne kompendium wiedzy należy posiadać, aby trafnie inwestować i wybierać najbardziej korzystne fundusze doradztwa inwestycyjnego.

admin