Co w razie niepowodzenia inwestycji?

Nasuwa się tu pytanie, jaką pewność mamy, że fundusz, któremu powierzymy nasze pieniądze dobrze je ulokuje i nie stracimy oszczędności całego życia? - Otóż odpowiedź jest prosta; fundusze inwestycyjne lokują kapitał w wielu miejscach, na wypadek niepowodzenia na rynku. Prawnie ustalone jest, iż nie przeznaczają one więcej niż 5 % swojego kapitału w jedną inwestycję. Daje to pewność zabezpieczenia w razie bankructwa i chroni pieniądze inwestorów. Oczywiście nie wszystkie fundusze funkcjonują tak samo; są te bardziej lub mniej bezpieczne dla klientów. Te zaliczane do bezpiecznych to fundusze inwestujące lokujące kapitał w pewnych obligacjach, bonach skarbowych, zaś fundusze bardziej ryzykowne, stawiające na duży zysk, ale i możliwość dużej straty, to fundusze inwestujące w papiery wartościowe i obracające nimi na giełdzie.